Sun* Asset

Hỗ trợ quản lý thiết bị cũng như lưu lịch sử sử dụng của thiết bị. Người dùng có thể tạo yêu cầu cấp thiết bị, xem thiết bị mình đã và đang sử dụng. Nếu bạn đã mệt mỏi với việc quản lý thiết bị trên excel thì S*Asset là sự lựa chọn hoàn hảo.

Ipad hand

Chức năng nổi bật

Quản lý thuận tiện các thiết bị được cấp phát trong quá trình làm việc tại công ty, lưu vết lịch sử người dùng đã sử dụng thiết bị

Ser01

1 - Quản lý thiết bị

Quản lý thông tin của thiết bị, cung cấp thông tin lịch sử của thiết bị và lịch sử sử dụng của nhân viên trong công ty

Ser02

2 - Yêu cầu cấp thiết bị

Xử lý các yêu cầu cấp phát thiết bị của nhân viên trong toàn công ty, tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc và chuyên nghiệp hóa luồng xử lý cấp phát thiết bị

Ser03

3 - Biên bản cấp thiết bị

Tiện lợi hơn cho việc in ấn các biên bản cấp và trả thiết bị, thủ tục lưu trữ đơn giản. Thuận tiện cho quá trình kiểm kê và truy xuất thông tin thiết bị


Ứng dụng S*Asset

Hiện tại hệ thống S*Asset chuẩn bị có mặt trên 2 kho ứng dụng lớn nhất trên điện thoại di động


Tải ứng dụng


© 2017 By Sun* - Human Development Division - Education Section - All rights reserved
S*Asset Team